I USA har ca 159 miljoner amerikaner under 65 år en privat sjukvårdsförsäkring och det är en trend som växer även i Sverige. De senaste tio åren har antalet privata sjukvårdsförsäkringar stadigt ökat och idag har drygt 720 000 svenskar den här typen av försäkring. Vad finns det för fördelar med sjukvårdsförsäkring, vad kan ökningen bero på och vilken annan privat försäkring följer samma trend?

Först och främst, vad är en sjukvårdsförsäkring?

Det här är en sjukvårdsförsäkring

Alla som bor i Sverige har rätt till offentlig vård och en privat sjukvårdsförsäkring kompletterar den vården. Försäkringen omfattar planerad specialistvård och enligt Svensk Försäkring utfördes över 1,4 miljoner behandlingar via privata sjukvårdsförsäkringar förra året (2021).
Försäkringen omfattar inte akut sjukvård, förlossningsvård eller högintensiv vård.

Tre myter om sjukvårdsförsäkringen:

1. Den bidrar till längre köer inom offentlig vård.

Falskt. Privata vårdgivare är skyldiga att prioritera patienter utifrån behov därför kan ingen gå före i kön.

2. Det är främst höginkomsttagare som tecknar försäkringen. 

Falskt. Försäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare.

3. Den bidrar till sämre offentligt finansierad vård.

Falskt. Sjukvårdsförsäkringen avlastar den offentliga vården eftersom all vård annars skulle behöva finansieras av regionerna. Privata sjukvårdsförsäkringar finansierar ca en procent av all vård som ges i Sverige.

Källa: Svensk Försäkring

Hur många svenskar har en privat sjukvårdsförsäkring?

Förra året hade drygt 720 000 personer privata sjukvårdsförsäkringar ー en ökning med 5 procent jämfört med 2020. 60 procent av alla sjukvårdsförsäkringar betalades av arbetsgivaren, 30 procent hade tecknat försäkringen via facket och 10 procent hade tecknat den som en individuell sjukvårdsförsäkring.

Varför skaffar svenskar sjukvårdsförsäkring?

I USA tecknas sjukvårdsförsäkring hos ett privat försäkringsbolag främst för att sjukvården är så dyr ー att behandla ett benbrott kan exempelvis kosta mellan 40 000 och 250 000 kronor. I Sverige kostar samma behandling några hundralappar. 

Här tecknas istället sjukvårdsförsäkringen för att kapa tiden i vårdkön. Den offentliga vårdgarantin ger rätt till vård inom 90 dagar, men i praktiken är det inte alltid de tiderna hålls. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hade 40 procent av patienterna väntat mer än 90 dagar på operation (oktober 2022). Med en privat sjukvårdsförsäkring får du tid hos en specialist inom en vecka och behöver maximalt vänta två till tre veckor på en operation.

Försäkringstrender från USA

Att svenskarna är trendkänsliga och ofta följer trender från USA är vedertaget. Därför är det heller inte särskilt märkligt att vi också följer trenden att ta personligt ansvar för vår hälsa genom att teckna en privat försäkring för sjukvård. 

Och steget från att teckna privat sjukvårdsförsäkring till att teckna en försäkring för att skydda familjens livsstil om man skulle gå bort i förtid är inte särskilt långt. Därför tror vi att antalet livförsäkringar kommer att öka i framtiden ー både på grund av amerikanska trender och att människor i allt större utsträckning inser att statens skydd oftast inte är tillräckligt. Vi måste helt enkelt ta ett större ansvar för både vår egen hälsa och familjens ekonomi. 

Vill du veta mer om livförsäkringar eller teckna en livförsäkring på 2 minuter? Kontakta JustInCase ー vi erbjuder ett modernt och prisvärt alternativ till traditionella livförsäkringar.

Till toppen