Livförsäkring ー en viktig del av vägen mot ett mer hållbart samhälle

Ordet “hållbarhet” får nog de flesta att tänka på miljö- och klimatfrågor, men det kan lika gärna handla om att klara familjens ekonomi om exempelvis din partner skulle dö i förtid. Därför tycker vi på JustInCase att det minst lika viktigt att teckna en livförsäkring som att återvinna plastflaskor eller byta till en elbil. För bristen på ekonomiskt skydd för landets familjer är ett stort samhällsproblem som gör oss alla mindre motståndskraftiga.

JustInCase hållbarhetsresa

Sverige ses ofta som ett föregångsland när det gäller klimat- och miljöfrågor, men när det handlar om hållbarhet i form av att familjer ska klara ekonomin om en förälder går bort så ligger vi långt efter. I många andra länder är en privat livförsäkring en självklarhet, medan det i Sverige endast är cirka hälften av alla familjer som har en sådan livförsäkring, enligt en undersökning från YouGov. Vem tar hand om alla familjer utan ett efterlevandeskydd, då? 

I de flesta fall räcker varken statens ekonomiska skyddsnät eller tjänstegrupplivförsäkringar för att täcka inkomstbortfallet. Ett eventuellt bolåneskydd skriver endast av tre miljoner på bostadslånet, men ger inget utrymme för omställningskapital som gör det möjligt för familjen att slippa tänka på pengar under den första tiden efter dödsfallet. 

Björn Häggelin som har många års erfarenhet inom försäkring- och finansbranschen upptäckte att en stor del av svenskarna var underförsäkrade och insåg att det var ett verkligt samhällsproblem att medborgarna på bred front saknade ett ordentligt efterlevandeskydd. Därför grundades JustInCase.

Vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle

Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda en prisvärd livförsäkring som är anpassad efter dagens höga levnadskostnader och arbetar samtidigt för att höja kunskapsnivån om livförsäkringar bland det svenska folket. JustInCase värnar om hushållens förmåga att klara sig på en inkomst om det skulle behövas ー därmed värnar vi även om stabiliteten och hållbarheten i samhället.

Därför är livförsäkring en fråga om hållbarhet

Att en förälder dör i förtid är osannolikt, men inte otänkbart. Hur väl kommer den resterande familjen att klara sig på endast hälften av inkomsterna? Inte särskilt bra, visar statistik från Infostat. Siffrorna visar att ca 30 procent av svenska familjer tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar om en förälder går bort.

Är det hållbart att ca 30 procent av alla svenska familjer inte har råd att bo kvar i sitt hem om en förälder går bort?
Att flytta innebär inte bara byte av bostad ー för barnen innebär det ofta en ny klass, att det är längre till de gamla kompisarna och att de kanske måste ge upp sina fritidsintressen. Som om att förlora en förälder inte vore nog.  För den förälder som blir kvar innebär det nya livet att allt ansvar plötsligt vilar på två axlar. Alla hämtningar och lämningar, all tvätt och all storstädning, alla tröstande kramar och all snytning av snoriga näsor. Allt. Att hantera både sin och barnens sorg samtidigt som man oroar sig över familjens ekonomi kan leda till psykisk ohälsa med sjukdomar och sjukskrivning som följd. Sjukskrivning försämrar det ekonomiska läget ytterligare och kan i värsta fall skapa en nedåtgående spiral. 
Är det hållbart i en familj att föräldrarna är utan privat livförsäkring?
Avsaknaden av ekonomiskt skydd kan skapa onödig stress och påfrestning. Genom att teckna var sin livförsäkring slipper du och din partner oroa er för vad som kommer att hända familjen efter döden. Då har ni gjort vad man skulle kunna kalla en hållbar investering.
Är det hållbart om endast en förälder tecknar en livförsäkring? 
Om en av föräldrarna har livförsäkring så är familjens ekonomiska situation 50 procent mer hållbar än den var tidigare. Men varför inte framtidssäkra till 100 procent? Det kan tyckas smart att endast teckna en livförsäkring för den som tjänar mest, men även den som har en högre lön kan få svårt att klara sig ekonomiskt om partnern dör.  Innan det ofattbara har hänt kan det vara svårt att föreställa sig att bli ensamstående och samtidigt behöva hantera både sin egen och andras sorg. Kanske blir det nödvändigt att gå ner i arbetstid för att hinna hämta och lämna barnen, eller så behövs professionell hjälp med städning eller barnpassning för att få vardagen att fungera.
Är det ett hållbart samhälle om så stor del svenskarna saknar privat livförsäkring?
Att en tredjedel av Sveriges familjer inte kan bo kvar i sitt hem om en förälder dör är ett stort samhällsproblem. Det kan innebära en större risk för psykisk ohälsa med sjukskrivning som konsekvens, färre arbetade timmar, att mindre skatt betalas in samtidigt som samhällets kostnader för vård och ekonomiska bidrag ökar. Att färre klarar sig själva kan också leda till instabilitet i samhället.  Därför behövs mer kunskap om livförsäkringar för att Sveriges familjer själva ska kunna ta kontroll över sin framtid och undvika att hamna i en nedåtgående spiral. En fråga som inte bara handlar om hållbarhet utan också jämställdhet med tanke på att undersökningen från Infostat också visade att 40 procent av kvinnorna med hemmavarande barn skulle behöva flytta om partnern dog. Det är en siffra som är dubbelt så hög som för männen.
Ladda fler frågor