JustInCase Grundskydd är en livförsäkring som erbjuder ett brett skydd för hela familjen. Grundskyddet ger ersättning vid dödsfall, 500 000 kronor. Behöver du mer pengar än så kan du teckna en individuell livförsäkring på upp till 6 miljoner kronor, direkt på vår hemsida. Med JustInCase får både du och familjen en känsla av trygghet – ni vet att familjen är skyddad om det värsta skulle inträffa. Men det finns också andra förberedelser som tillsammans skapar en bättre trygghet för din familj.

Livförsäkring: En ovärderlig trygghet

Att teckna en livförsäkring är en viktig åtgärd för att skydda de efterlevande vid dödsfall. Livförsäkringen kan täcka kostnader för begravning, skulder och löpande utgifter, vilket avlastar familjen ekonomiskt. JustInCase erbjuder både ett Grundskydd, som ger 500 000 kronor, samt generösa individuella livförsäkringar. Du kan faktiskt teckna belopp upp till 6 miljoner kronor, direkt på vår hemsida. Smidigare kan det inte bli att skydda familjen till en högst rimlig månadskostnad.

Ekonomisk beredskap: Spara för nödsituationer

Vi vet alla att en ekonomisk buffert är viktig för att kunna klara av oväntade händelser. Om man har ett särskilt konto för nödsituationer kan de pengarna hjälpa till att täcka omedelbara utgifter vid ett dödsfall. Tyvärr har alla inte prioriterat buffertsparandet. Har din familj flera årslöner liggande? Skulle ni med egna medel kunna betala av bolån eller klara ett inkomstbortfall, om ena partnern plötsligt skulle avlida? Om inte kan det vara värt att se över familjens livskydd. Men ha även gärna ett pågående buffertsparande – det är alltid en bra krockkudde när saker och ting ställs på ända.

Testamente: En nödvändig del av planeringen

Att upprätta ett testamente är extremt viktigt för att säkerställa att ens tillgångar faktiskt kommer att fördelas som man själv önskar. Ett tydligt och lagligt bindande testamente kan förhindra konflikter mellan efterlevande och garantera att ens sista vilja följs. Det är klokt att anlita en jurist för att säkerställa att testamentet är korrekt utformat.

Viktiga dokument: Håll ordning och reda

Samla alla viktiga dokument, såsom försäkringar, bankinformation och fastighetsdokument, på ett säkert och lättillgängligt ställe. Att ha en uppdaterad lista över dessa dokument och deras förvaringsplats underlättar för de efterlevande när de behöver hantera praktiska och juridiska frågor.

Hantera konton och abonnemang

Vid dödsfall är det viktigt att avsluta eller överlämna den avlidnes konton och abonnemang. Detta kan innefatta sociala medier, prenumerationer och medlemskap. En lista över dessa konton och instruktioner för hur de ska hanteras kan vara mycket hjälpsam för de efterlevande.

Förbered en begravningsplan

Att ha en begravningsplan på plats kan avsevärt minska stressen för de efterlevande. Genom att dokumentera sina önskemål kring begravningen, såsom val av kista och ceremoni, säkerställer man att ens sista vilja respekteras. Detta kan också underlätta för familjen som slipper fatta svåra beslut under en redan väldigt påfrestande tid.

Sammanfattningsvis, genom att förbereda sig väl och teckna relevanta försäkringar kan man skapa en tryggare framtid för sina nära och kära.

Till toppen