Går det att teckna en livförsäkring utan hälsodeklaration?

En individuell livförsäkring tryggar din familjs framtid om du skulle dö i förtid och gör det möjligt att bo kvar i bostaden och exempelvis ta hjälp med städning eller barnvakt under den första tiden. Den här typen av försäkring betalar ut höga belopp och därför är det relevant för försäkringsbolag att ställa frågor om din hälsa. Så går det att ha en livförsäkring utan hälsodeklaration och är det möjligt att teckna en livförsäkring utan hälsokontroll?

Teckna livförsäkring

Vad är en hälsodeklaration?

En hälsodeklaration innehåller frågor om din hälsa och används för att förenkla försäkringsbolagets bedömning av risken för framtida hälsoproblem och kunna erbjuda rätt pris. En hälsodeklaration innehåller ofta mellan 5-25 frågor om hur du mår idag och om du har haft några sjukdomar eller olycksfall de senaste 3-5 åren. Ofta får du också fylla i vilka eventuella mediciner du tar regelbundet.

Det gäller att vara noggrann när du svarar, glider du på sanningen kan det leda till att försäkringsbolaget nekar familjen ersättning från din livförsäkring om din hälsodeklaration är felaktigt ifylld.

Går det att teckna livförsäkring utan hälsoprövning?

De flesta försäkringsbolag brukar kräva att du fyller i en hälsodeklaration innan livförsäkring tecknas och sedan görs en hälsoprövning som innebär att din hälsa behöver uppfylla vissa krav för att det ska vara möjligt att omfattas av försäkringen.

Vissa bolag kräver även att du genomgår en läkarundersökning. Exempel på moment som kan ingå i en vanlig läkarundersökning:

  • kroppsundersökning
  • genomgång av sjukdomshistoria
  • blodprov
  • kontroll av blodtryck
  • hörseltest
  • kontroll av hjärtkärl- och lungfunktion.

I vissa fall görs även EKG-undersökning eller urinscreening.

Vi erbjuder livförsäkring utan hälsoprövning

JustInCase erbjuder ett modernt alternativ till traditionella livförsäkringar. Vår grupplivförsäkring är ett exempel på en livförsäkring utan hälsoprövning. För att kunna teckna den behöver du endast svara på frågan om du är fullt arbetsför och du blir godkänd oavsett hur din hälsa ser ut i övrigt. Grupplivförsäkringen betalar ut 500 000 kronor (skattefritt) till dina efterlevande om du skulle dö i förtid, ett högt belopp i jämförelse med andra grupplivförsäkringar.

Vi erbjuder även privata livförsäkringar där du kan försäkra hur höga belopp du vill. För försäkringsbelopp upp till sex miljoner kronor behöver du fylla i en hälsodeklaration innan livförsäkring tecknas, hälsodeklarationen innehåller enkla frågor om din hälsa. Däremot behöver du inte genomgå någon läkarundersökning, det är alltså en livförsäkring utan hälsokontroll genomförd av läkare.

För försäkringsbelopp över sex miljoner kronor krävs läkarundersökning samt en hälsodeklaration innan livförsäkring tecknas. Läkarundersökningen bekostas av JustInCase.

Teckna livförsäkring så tidigt som möjligt

Det är som sagt svårt att teckna livförsäkring utan hälsodeklaration, i alla fall om du önskar försäkra belopp på flera miljoner kronor. Just därför är det smart att teckna livförsäkring när du är ung och vid god hälsa eftersom du inte vet hur framtiden kan se ut. Vill du inte dela med dig av privat hälsoinformation eller har nekats livförsäkring tidigare på grund av dålig hälsa, kan du teckna vår grupplivförsäkring ー en grundläggande livförsäkring där ingen hälsodeklaration krävs för att omfattas. Teckna försäkring redan idag!

Vem kan teckna en livförsäkring utan hälsoprövning?

En livförsäkring utan hälsodeklaration är en livförsäkring som de allra flesta kan teckna. Det innebär att du kan göra din familjs ekonomiska framtid tryggare även om din hälsa inte är perfekt. Vår livförsäkring utan hälsoprövning är en grupplivförsäkring där du endast behöver uppge om du är fullt arbetsför eller inte, sedan kan du enkelt teckna försäkringen med hjälp av Mobilt BankID.

Grupplivförsäkringen betalar ut en halv miljon kronor till dina efterlevande om du skulle dö i förtid och det gör att du kan sova lite tryggare om natten eftersom du vet att din familj får ett visst ekonomiskt stöd om du skulle ryckas bort för tidigt.

Att kunna teckna en livförsäkring utan hälsodeklaration som betalar ut höga försäkringsbelopp är däremot svårt. Genom att inte kräva någon hälsodeklaration för en försäkring tar försäkringsbolaget en stor risk och därför är det inte möjligt att försäkra högre belopp. Vill du försäkra belopp upp till sex miljoner kronor genom JustInCase behöver du fylla i hälsodeklaration innan försäkring tecknas, men du slipper genomgå en hälsoundersökning.

Gör ett smart val – teckna livförsäkring nu.

Säkra din familjs framtid!