Livförsäkring på 500 000 kr – utan hälsodeklaration

Skaffa dig vårt vassa grundskydd på under 1 minut, utan frågor om din hälsa.

500 000 kr är en bra start tycker vi!

Nedan ser du hur lite vårt Grundskydd kostar:

Ålder på försäkrad   Pris per månad
18-34 år 29 kr
35-44 år 59 kr
45-54 år 125 kr
55-59 år 199 kr
60-64 år 299 kr
65-69 år 499 kr
          

Vi erbjuder livförsäkring utan hälsodeklaration

JustInCase erbjuder ett modernt alternativ till traditionella livförsäkringar. Vårt grundskydd är ett exempel på en livförsäkring utan hälsodeklaration. För att kunna teckna det behöver du endast svara på frågan om du är fullt arbetsför och du blir godkänd oavsett hur din hälsa ser ut i övrigt. Grundskyddet betalar ut 500 000 kronor (skattefritt) till dina efterlevande om du skulle dö i förtid. Ett mycket högt belopp i jämförelse med väldigt många andra grupplivförsäkringar och liknande. Vi är som sagt specialister på området.

Vi erbjuder även privata livförsäkringar där du kan försäkra hur höga belopp du vill. För försäkringsbelopp upp till sex miljoner kronor behöver du fylla i en hälsodeklaration innan livförsäkring tecknas, hälsodeklarationen innehåller enkla frågor om din hälsa. Däremot behöver du inte genomgå någon läkarundersökning, det är alltså en livförsäkring utan hälsokontroll genomförd av läkare.

För försäkringsbelopp över sex miljoner kronor krävs läkarundersökning samt en hälsodeklaration innan livförsäkring tecknas. Läkarundersökningen bekostas av JustInCase.

Teckna Grundskydd

Jag vill teckna en större livförsäkring

som trygghet för min familj

Modern livförsäkring anpassat efter ett liv på 2020-talet

JustInCase är det moderna alternativet med höga försäkringsbelopp anpassade efter ett liv på 2020-talet. Vi erbjuder en prisvärd livförsäkring som är frikopplad, det innebär att du kan byta bank hur många gånger som helst utan att villkoren för livförsäkringen försämras till skillnad från ett bolåneskydd som är låst till din nuvarande bank. Jämför oss gärna, vi kan livförsäkring!

Vår livförsäkring gör det möjligt att:

 • bo kvar i sitt hem
 • ha ett ordentligt omställningskapital att leva av
 • gå ner i arbetstid
 • anlita barnvakt
 • barnen kan fortsätta med sina fritidsaktiviteter

Vem kan teckna en livförsäkring utan hälsoprövning?

En livförsäkring utan hälsodeklaration är en livförsäkring som de allra flesta kan teckna. Det innebär att du kan göra din familjs ekonomiska framtid tryggare även om din hälsa inte är perfekt. Vår livförsäkring utan hälsoprövning är en grupplivförsäkring där du endast behöver uppge om du är fullt arbetsför eller inte, sedan kan du enkelt teckna försäkringen med hjälp av Mobilt BankID.

Grupplivförsäkringen betalar ut en halv miljon kronor till dina efterlevande om du skulle dö i förtid och det gör att du kan sova lite tryggare om natten eftersom du vet att din familj får ett visst ekonomiskt stöd om du skulle ryckas bort för tidigt.

Att kunna teckna en livförsäkring utan hälsodeklaration som betalar ut höga försäkringsbelopp är däremot svårt. Genom att inte kräva någon hälsodeklaration för en försäkring tar försäkringsbolaget en stor risk och därför är det inte möjligt att försäkra högre belopp. Vill du försäkra belopp upp till sex miljoner kronor genom JustInCase behöver du fylla i hälsodeklaration innan försäkring tecknas, men du slipper genomgå en hälsoundersökning.

Vi fokuserar på att göra det enkelt

att trygga familjen

Går det att teckna livförsäkring utan hälsoprövning?

De flesta försäkringsbolag brukar kräva att du fyller i en hälsodeklaration innan livförsäkring tecknas och sedan görs en hälsoprövning som innebär att din hälsa behöver uppfylla vissa krav för att det ska vara möjligt att omfattas av försäkringen.

Vissa bolag kräver även att du genomgår en läkarundersökning. Exempel på moment som kan ingå i en vanlig läkarundersökning:

 • kroppsundersökning
 • genomgång av sjukdomshistoria
 • blodprov
 • kontroll av blodtryck
 • hörseltest
 • kontroll av hjärtkärl- och lungfunktion.

I vissa fall görs även EKG-undersökning eller urinscreening.

Vad är en hälsodeklaration?

En hälsodeklaration innehåller frågor om din hälsa och används för att förenkla försäkringsbolagets bedömning av risken för framtida hälsoproblem och kunna erbjuda rätt pris. En hälsodeklaration innehåller ofta mellan 5-25 frågor om hur du mår idag och om du har haft några sjukdomar eller olycksfall de senaste 3-5 åren. Ofta får du också fylla i vilka eventuella mediciner du tar regelbundet.

Det gäller att vara noggrann när du svarar, glider du på sanningen kan det leda till att försäkringsbolaget nekar familjen ersättning från din livförsäkring om din hälsodeklaration är felaktigt ifylld.