Vi är många som skjuter upp tankarna på döden eftersom… ja, vem vill väl tänka på döden? Men har du barn och/eller äger en bostad så behöver du fundera över hur familjen skulle klara sig om du skulle dö i förtid. I Sverige finns en tro att staten alltid tar hand om oss, men hur ligger det till egentligen? JustInCase ger dig ett hum om hur mycket (eller lite) din familj får i ersättning vid dödsfall så att du kan trygga deras ekonomiska framtid om det värsta skulle hända.

Vilka statliga försäkringar ger ersättning om en förälder eller partner dör?

Om du skulle gå bort i förtid så försvinner hälften av familjens inkomster. Då måste din partner ensam betala för mat, bostad, kläder, transport, försäkringar och amortera på bostadslånet. För att hinna med hämtning och lämning, matlagning och smutstvätt, så kanske hen dessutom behöver gå ner i arbetstid. Har familjen råd med det?

Så vad erbjuder staten för ersättning vid dödsfall? I efterlevandeguiden kan du läsa mer om alla statliga försäkringar som kan ge ersättning vid dödsfall.

ersättning vid dödsfall | Just In case

 
Vi har valt att fokusera på de statliga försäkringar som betalar ut ersättning om makan/maken är under 65 år och den partner som dött har bott i Sverige under största delen av sitt liv. De här statliga försäkringarna kan betala ut ersättning vid dödsfall till familjen:

Efterlevandepension

Efterlevandepension ersätter en del av de inkomster som familjen förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör. I efterlevandepension ingår bland annat omställningspension, barnpension och eventuellt ersättning vid dödsfall på grund av arbetsskada.

Omställningspension

Om din partner är under 65 kan hen ha rätt till omställningspension när du dör. Det gäller under förutsättningarna att ni uppfyller något av de följande kraven:

 • var gifta eller registrerade partners 
 • har bott tillsammans utan avbrott de senaste fem åren
 • har bott tillsammans med barn under 18 år som någon av er hade vårdnaden om. 

Var ni istället sambos vid tidpunkten för dödsfallet så kan din sambo ha rätt till ersättning vid dödsfall om ni uppfyller något av de följande kraven:

 • hade barn tillsammans
 • väntade ett gemensamt barn vid dödsfallet
 • tidigare varit gifta eller registrerade partners.

Om din partner uppfyller alla krav så kan hen få 55 procent av din framtida omställningspension. Summan består av vad du beräknas ha tjänat fram till din död, men även den pension som du antas hade kunnat tjäna in från dödsfallet fram till aktuell pensionsålder. Din partner får ersättning vid dödsfall i form av omställningspension i tolv månader.

Se hur beräkningen går till hos Pensionsmyndigheten.

Om ni har barn under tolv år kan din partner få förlängd omställningspension till och med den månad som ditt yngsta barn fyller tolv år. Se vilka andra regler som gäller för omställningspension och barn. 

Psst! Kontakta Pensionsmyndigheten för att få hjälp att räkna ut hur stor omställningspension som din andra hälft skulle få.

Barnpension ー ersättning om en förälder dör

Har du barn under 18 år när du dör så kan de ha rätt till barnpension. Barnpensionen ger ersättning om en förälder dör och baseras på den avlidna förälderns framtida allmänna pension. Om du är yngre än 65 vid dödstillfället så kan pension som du skulle ha kunnat tjäna in fram till aktuell pensionsålder räknas med.

Om barnet är över 18 år och går i grundskolan, gymnasiet eller motsvarande så kan barnet ha rätt till barnpension till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

Efterlevandestöd till barn

Barn som är under 18 år och som får låg eller ingen barnpension får efterlevandestöd. Det garanterar att barnet som lägst får 1 610 kronor per månad (barnpension och efterlevandestöd inräknat). Barnet har rätt till ersättning om en förälder dör i form av efterlevandestöd tills hen fyller 18 år. 

Om barnet är över 18 men går i grundskolan, gymnasiet eller motsvarande kan hen ha rätt till efterlevandestöd till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

Dödsfall på grund av arbetsskada

Om du skulle avlida av en arbetsskada kan din partner och dina barn få ersättning vid dödsfall i form av livränta från Pensionsmyndigheten. Livräntan ska ersätta en del av den försörjning som du bidrog med.

Omställningslivränta

Om din partner har omställningspension kan hen även få omställningslivränta. Då får partnern 45 procent av din arbetsinkomst i omställningslivränta. Om ett barn har rätt till barnlivränta så får partnern 20 procent av arbetsinkomsten.

Barnlivränta

Ett barn med barnpension kan också få barnlivränta som ersättning om en förälder dör. Då får barnet 40 procent av din arbetsinkomst i barnlivränta. Är det två barn som har rätt till barnlivränta så får de 20 procent var. Finns det fler syskon så delas barnlivräntan så att alla barn får lika mycket.

Hjälp med begravningskostnaderna

Om du dör på grund av en arbetsskada kan dödsboet också få hjälp att betala begravningskostnader. 2022 kunde dödsboföreträdare få ett engångsbelopp på 14 490 kronor i begravningshjälp som en ersättning vid dödsfall. I genomsnitt kostar en begravning mellan 18 000 kronor och 32 000 kronor. 

Bostadsbidrag

Din partner kan ha rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan när du dör. Om hen har låg lön och barn som bor hemma så kan hen ha rätt till bostadsbidrag även om hen äger bostaden. 

Din partner måste själv ansöka om bostadsbidrag som ersättning vid dödsfall.

OBS! I sällsynta fall kan partnern även ha rätt till bostadsbidrag om familjen bor i småhus. Skicka in ansökan till Försäkringskassan för att se om familjen kan få hjälp med boendekostnader.

Sammanfattning av statliga försäkringar

Nu vet du mer om vilken statlig ersättning vid dödsfall som din andra hälft och dina eventuella barn kan ha rätt till om du går bort i förtid.

Familjen har med stor sannolikhet rätt till:

 • omställningspension
 • barnpension.

Familjen kan också ha rätt till:

 • efterlevandestöd till barn
 • omställningslivränta
 • barnlivränta
 • hjälp med begravningskostnaderna
 • bostadsbidrag.

Vilka privata försäkringar har du?

När du vet vilka statliga försäkringar som kan betala ut ersättning vid dödsfall är det dags att se över dina privata försäkringar.

Har du:

 • Grupplivförsäkring via arbetsgivaren? En grupplivförsäkring via facket eller arbetsgivaren kan ersätta familjen med ett engångsbelopp på mellan 190 000 kronor och 285 000 kronor. 
 • Olycksfallsförsäkring? En olycksfallsförsäkring (eller sjuk- och olycksfallsförsäkring) kan betala ut en klumpsumma på upp till 50 000 kronor om du avlider på grund av en olycka.
 • Bolåneskydd. Ett bolåneskydd skriver av upp till 3 miljoner på bostadslånet om du avlider.
 • Avtals- eller tjänstepension från arbetsgivaren? En avtals- eller tjänstepension från arbetsgivaren kan ge familjen rätt till efterlevandepension.
 • Privat pensionsförsäkring? En privat pensionsförsäkring ger förmånstagaren rätt till ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget.

Räcker pengarna för att trygga familjen om du går bort?

Vid det här laget har du fått en bättre bild av vilken ersättning vid dödsfall som din familj har rätt till om du skulle dö i förtid. Det är så klart smart att göra en liknande beräkning för din partner. Så strunta i den där serien på Netflix ikväll och sätt er i soffan med varsitt glas vin eller alkoholfri öl för att prata igenom hur mycket familjen skulle kunna få i ersättning vid dödsfall om någon av er går bort i förtid. I slutet av kvällen bör ni ha kommit fram till den avgörande frågan ー räcker pengarna för att trygga familjens framtid?

Om du skulle dö i förtid, har familjen råd att:

 • bo kvar
 • låta barnen fortsätta med dyra fritidsaktiviteter
 • låta den ensamstående föräldern gå ner i arbetstid
 • anlita städhjälp om det skulle behövas
 • anlita barnpassning vid behov?

Om ni upptäcker att den ersättning vid dödsfall som familjen har rätt till inte räcker kan det vara läge att teckna en livförsäkring. JustInCase prisvärda livförsäkring betalar ut ett valfritt belopp (skattat och klart) till din familj om du skulle avlida i förtid. Kolla gärna in våra tidigare tips om hur du kan tänka när du väljer försäkringsbelopp.

Till toppen