Vet du inte riktigt vad det är för skillnad mellan en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring? Du är inte ensam. Enkelt uttryckt skyddar en olycksfallsförsäkring dig vid olyckor. Men den är inte särskilt bra på att skydda din familj – många olycksfallsförsäkringar betalar bara ut runt 50 000 kr vid dödsfall. Vill du skydda din familj är det helt enkelt livförsäkring som gäller.

Olycksfallsförsäkringens begränsningar

En av de stora nackdelarna med olycksfallsförsäkringar är de relativt låga ersättningsbeloppen vid dödsfall Många olycksfallsförsäkringar erbjuder nämligen endast runt 50 000 kr vid dödsfall, vilket är noll och intet jämfört med de potentiella kostnaderna som kan uppstå för de efterlevande i familjen. Dessutom finns begränsade maxbelopp för ekonomisk invaliditet, där många grupplivsolycksfallsförsäkringar kanske har så låga maxbelopp som 250 000 eller 500 000. Andra har en miljon som maxbelopp om man blir helt arbetsoförmögen.

Kan 50 000 kr ersätta din inkomst?

Frågan du behöver ställa dig är om exempelvis 50 000 kr verkligen kan ersätta din inkomst om det värsta skulle inträffa? För de flesta hushåll i Sverige är det säkerligen långt ifrån tillräckligt för att täcka en inkomst som plötsligt försvinner. Särskilt i en tid med höga kostnader för bland annat bolån och el. Det är här livförsäkring kommer in i bilden. En livförsäkring är helt enkelt ett utmärkt kompletterande skydd för väldigt många. JustInCase brukar säga att har du någon som är beroende av din inkomst behöver du livförsäkring.

Livförsäkringen ger ett omfattande skydd

Genom att investera i en livförsäkring säkerställer du att dina nära och kära får en omfattande ekonomisk trygghet om det värsta skulle inträffa och du avlider. Hos JustInCase, som är specialister på livförsäkringar, kan du försäkra höga belopp till mycket konkurrenskraftiga premier. Jämför oss gärna!

Komplettera din olycksfallsförsäkring med livförsäkring

Att komplettera din olycksfallsförsäkring med en livförsäkring kan därför vara en klok strategi för att se till att du har fullgott skydd. Olycksfallsförsäkringen täcker främst dig själv och hjälper dig om du råkar ut för en olycka. Men om du skulle avlida behöver du en livförsäkring för att familjen ska få fullgod hjälp. De två typerna av försäkringar täcker helt enkelt olika aspekter av ditt liv och din ekonomi. Med en livförsäkring kan du känna dig trygg, du vet att dina nära och kära kommer att få adekvat ekonomisk hjälp om något skulle hända dig.

Sammanfattning

Självklart vill du ha ett heltäckande försäkringsskydd. Då är det viktigt att förstå vilka begränsningar en olycksfallsförsäkring har. Med tanke på de låga ersättningsbeloppen vid dödsfall är det för många förnuftigt att komplettera sin olycksfallsförsäkring med en livförsäkring. Då vet du att dina nära och kära också är skyddade. Innan du tar några beslut är det naturligtvis alltid bra att konsultera en försäkringsexpert för att få skräddarsydd rådgivning baserad på din unika livssituation.

Till toppen