Andra begrepp och produkter

I de flesta andra länder är den en självklarhet ー men i Sverige känner många inte ens till att livförsäkring finns. Endast 48 procent av alla svenska familjer har privat livförsäkring, trots att vi svenskar är näst mest belånade i Europa. Många blandar ihop livförsäkring med andra begrepp och produkter. Här samlar vi fakta om de olika alternativen och försöker också reda ut varför livförsäkring är ett bättre val, för de allra flesta.

Vad är bolåneskydd?

Ett bolåneskydd är en försäkring som betalar delar av eller hela bostadslånet om den som är försäkrad dör. Bolåneskydd tecknas traditionellt sett i samband med ett bostadsköp. Tänk dock på att en livförsäkring skyddar både bostad och livsstil vilket gör livförsäkringen till ett bättre val för många.

Vad är låneskydd?

Ett låneskydd, även kallat låneskyddsförsäkring, är en försäkring som är kopplad till ett lån du har tagit. Det kan vara ett blancolån (även kallat privatlån), alltså ett lån utan säkerhet där lånet inte knutet till ett visst objekt, men det kan också handla om ett bolån. Ett låneskydd hjälper till att betala lånet om den som tecknat låneskyddet av olika anledningar inte kan betala. Vill du däremot försäkra dig om att familjen kan bo kvar och behålla sin livsstil trots att du eller en partner gått bort är det kanske snarare en livförsäkring du bör teckna.

Olycksfallsförsäkring

Räcker 50 000 kronor som en engångssumma för att familjen ska kunna bo kvar om din partner dör? Om svaret är “nej”, behöver du komplettera din olycksfallsförsäkring med livförsäkring. Många svenskar tror en olycksfallsförsäkring är allt som krävs för att familjen ska kunna leva som vanligt om en förälder går bort ー så är det inte.

Vad är förmånstagarförordnande för livförsäkring?

En livförsäkring är som ett eget testamente och med ett förmånstagarförordnande för livförsäkring kan du tala om vem eller vilka som ska få pengar när du dör. Det innebär att din förmånstagare för din försäkring får skattefria pengar direkt in på kontot när livförsäkringen faller ut.

Varför behövs en försäkring för hela familjen?

Om du dör i förtid kan din familj få en viss ersättning från staten under en begränsad period och om du var försäkrad via din arbetsgivare får familjen också ett engångsbelopp, men det beloppet är ofta långt ifrån tillräckligt. Ett bolåneskydd skriver av max tre miljoner kronor från bostadslånet, men lämnar inget omställningskapital som gör att familjen slipper oroa sig för pengar när sorgen är som värst. Därför behövs en familjeförsäkring i form av en livförsäkring som tryggar familjens livsstil om en av föräldrarna går bort.

Försäkring vid dödsfall

Skulle du ha råd att bo kvar om du blir ensam? Om inte, är det hög tid att teckna livförsäkring som en försäkring vid dödsfall. Då kan du vara säker på att familjen kan bo kvar, att barnen kan fortsätta i samma klass som kompisarna och att det finns möjlighet att anlita hjälp i vardagen under den första omvälvande tiden.

Därför ska du ha en efterlevandeförsäkring vid dödsfall

JustInCase livförsäkring är en efterlevandeförsäkring vid dödsfall som gör det möjligt för familjen att bo kvar, låta barnen gå kvar i klassen och ha råd att ta hjälp när vardagen är som tuffast. En plan B, helt enkelt.