Att försäkra sitt liv är grundläggande när det gäller ansvarsfull ekonomisk planering. Men du behöver förstå skillnaderna mellan olika typer av skydd. I denna artikel kommer vi att utforska varför livförsäkring är överlägsen en olycksfallsförsäkring när det gäller ekonomisk trygghet om det absolut värsta skulle hända och du skulle avlida.

1. Högre utbetalning

Livförsäkring erbjuder en betydligt högre utbetalning jämfört med de flesta olycksfallsförsäkringar. Hos JustInCase kan du försäkra upp till 6 miljoner kronor utan att genomgå någon läkarundersökning. 6 miljoner är en stor summa för de flesta – och det går att försäkra ännu mer än så via JustInCase. Om det osannolika trots allt inträffar får dina nära och kära en större summa pengar, om du har en gällande livförsäkring. Självklart kan detta vara avgörande för att täcka kostnader som skulder, begravning och andra åtaganden. Eller bara för att kunna få sörja i lugn och ro.

2. Skattefri utbetalning

En annan fördel med livförsäkring är att utbetalningen är skattefri för förmånstagarna. Så summan är inte bara större än med en olycksfallsförsäkring utan du vet också att dina efterlevande faktiskt får tillgång till hela försäkringsbeloppet utan några skattekonsekvenser. I jämförelse betalar de flesta olycksfallsförsäkringar endast ut 50 000 kronor, vilket sällan är tillräckligt om man har bolån eller en dyr gemensam hyresrätt, barn eller andra åtaganden.

3. Flexibilitet hos JustInCase

JustInCase erbjuder en enkel och smidig process för att försäkra upp till 6 miljoner kronor utan krav på läkarundersökning. Denna flexibilitet gör det lättare för dig att säkerställa din familjs ekonomiska trygghet utan onödiga komplikationer. Medan många olycksfallsförsäkringar bara ger max 50 000 kr vid dödsfall ger JustInCase dig möjlighet att anpassa din livförsäkring efter dina specifika behov. Räcker 1 miljon? Eller behöver du mer – kanske mycket mer? En bra tumregel kan vara att försäkra en summa som motsvarar 100 månadslöner efter skatt.

4. Olycksfallsförsäkringens begränsningar

En olycksfallsförsäkring skyddar främst dig. Om du skadar dig och får en fastställd medicinsk invaliditet så kan du få hjälp som ska motsvara en del av din förlorade inkomst. Men när det gäller just dödsfall är olycksfallsförsäkringen helt enkelt inte lika kraftfull som en livförsäkring. Majoriteten av olycksfallsförsäkringar betalar endast ut runt 50 000 kr, till din familj om du skulle avlida. Fundera igenom om detta skulle räcka för din familj. Kanske behöver du komplettera din olycksfallsförsäkring med en livförsäkring?

Sammanfattning

Vid jämförelsen mellan livförsäkring och olycksfallsförsäkring vid dödsfall blir det tydligt att livförsäkring erbjuder överlägsen ekonomisk säkerhet för dina nära och kära. En livförsäkring ger din familj en klart högre – skattefri – utbetalning. JustInCase, Sveriges livförsäkringsspecialister, låter dig också skräddarsy din försäkring för att passa dina individuella behov. Att investera i livförsäkring är ett klokt steg för att säkerställa att din familj är väl skyddad ekonomiskt, även om det värsta skulle inträffa. Har du någon som är beroende av din inkomst är det verkligen vår starka rekommendation att se över ditt livskydd.

Till toppen