Hur skulle din familj klara sig om det oväntade trots allt inträffar? En olycksfallsförsäkring kan ge en grundläggande trygghet, men är den verkligen tillräcklig för att skydda din familj om du går bort? I denna artikel ska vi utforska varför det är viktigt att komplettera en olycksfallsförsäkring med en livförsäkring för att säkerställa din familjs ekonomiska stabilitet.

1. Olycksfallsförsäkringens begränsningar

Olycksfallsförsäkringen ger ersättning vid skador eller olyckor som inträffar under ditt liv. Den skyddar alltså dig som individ, om du råkar ut för en olycka och exempelvis inte kan arbeta lika mycket som tidigare. Men om olyckan skulle innebära att du faktiskt avlider sträcker sig skyddet ofta bara till runt 50 000 kr. Frågan vi då behöver ställa oss är – räcker detta belopp för att täcka din familjs behov i det långa loppet?

2. Livförsäkring som en kärlekshandling

Om någon i din familj är beroende av din inkomst, vare sig det är din partner, barn eller andra nära anhöriga, kan en livförsäkring vara en sann kärlekshandling. Att teckna en livförsäkring är ett sätt att se till att dina kära inte står ensamma och ekonomiskt sårbara om det osannolika inträffar och du faktiskt går bort.

3. Ekonomisk trygghet för framtiden

Livförsäkringen ger en betydligt högre ersättning vid dödsfall än olycksfallsförsäkringen, vilket ger din efterlevande familj en stabil ekonomisk grund efter din bortgång. Din familj kan behöva täcka olika utgifter som lån, begravning men kanske framförallt en inkomstersättning. För skulle de klara av att bo kvar utan din nuvarande inkomst? Skulle de ha råd att upprätthålla samma levnadsstandard? Om inte är det en stark rekommendation att se över familjens livskydd.

4. Individuellt anpassade lösningar

Livförsäkringar kan anpassas efter dina specifika behov och familjens ekonomiska situation. Du kan välja mellan olika belopp i din livförsäkring, för att skapa en skräddarsydd lösning som passar just din familj. Allas situationer är olika – en del har höga lån, andra familjer behöver en lägre summa för att kunna upprätthålla sin levnadsstandard. Fundera igenom hur det ser ut för just din familj. En tumregel i utlandet är att teckna en livförsäkring som täcker runt 100 månadslöner efter skatt.

5. Trygghet genom hela livet

En livförsäkring ger långsiktig trygghet. Den kan vara en investering i din familjs välbefinnande genom hela livet och erbjuder en extra trygghet för de oväntade svängningarna som livet kan ta. Med en rejäl livförsäkring kan du sova gott om natten. Du vet att din familj klarar sig fint, oavsett vad som händer dig. Vilken förälder eller partner vill inte känna den känslan?

Sammanfattning

Att investera i en livförsäkring handlar inte bara om ekonomi – det handlar om kärlek och ansvar gentemot din familj. Medan olycksfallsförsäkringen kan erbjuda en viss säkerhet, är det ofta otillräckligt för att täcka de långsiktiga ekonomiska behoven vid ett dödsfall. Genom att välja en livförsäkring kan du ge din familj den trygghet de behöver för att möta framtiden med en trugg grund och ekonomisk stabilitet.

Till toppen