Att spåra upp försäkringar efter ett dödsfall är det sista du vill göra om du precis har förlorat din bättre hälft. Men tyvärr innebär ett oväntat dödsfall inte bara en ofattbar sorg utan också att du behöver göra ett omfattande detektivarbete för att kunna säkra familjens ekonomiska framtid. Men hur hittar man försäkringar vid dödsfall? Vi på JustInCase kan peka dig i rätt riktning.

Hitta försäkringar efter avliden – vilka försäkringar är viktiga att hitta?

Att hitta försäkringar efter en avliden kan vara en utmaning för många människor. När en person har dött uppstår snabbt kostnader för begravning och annat som rör dödsfallet, samtidigt som räntor på eventuella bostadslån och alla andra vardagliga kostnader behöver betalas. Därför är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om hur mycket av kostnaderna som den avlidnes försäkringar kan täcka. 

Exempel på viktiga försäkringar att hitta:

  • Livförsäkringar: En livförsäkring kan betala ut en engångssumma till en förmånstagare vid den försäkrades död.
  • Begravningsförsäkringar: En begravningsförsäkring kan täcka kostnaderna för en begravning och andra relaterade utgifter.
  • Grupplivförsäkringar: Grupplivförsäkringar via arbetsgivare eller andra organisationer kan betala ut pengar till den försäkrades efterlevande.
  • Pensionssparande: Om den avlidne hade efterlevandeskydd så kommer personens premieförsäkring att betalas ut kontinuerligt till personens efterlevande.

Försäkringar som betalas ut automatiskt

Vissa försäkringar betalas ut automatiskt, andra måste de anhöriga aktivt söka upp. Om din partner hade en livförsäkring via JustInCase kommer vi att kontakta dig när vi fått vetskap från folkbokföringen om att försäkringstagaren avlidit. Vi kommer sedan att betala ut ett skattefritt engångsbelopp till dig som förmånstagare. Engångsbeloppet kan till exempel användas för att lösa bolån, betala för hushållsnära tjänster för att få vardagen att gå ihop eller för att gå ner i arbetstid.   

Hur hittar man försäkringar vid dödsfall?

De allra flesta har bra koll på de försäkringar och skydd som partnern har, men det kan finnas försäkringar som du inte vet om. Misstänker du att det finns försäkringar som kan betala ut ersättning till dig som efterlevande? Ett första steg för att hitta försäkringar efter en avliden är att titta på de dokument som din partner kan ha lämnat efter sig. Detta kan inkludera testamente, försäkringsbrev, pensionsplaner och andra finansiella dokument. Det är också viktigt att gå igenom kontoutdrag för att se om det finns inbetalningar till försäkringsbolag.

Om man inte hittar någon information om försäkringar i dessa dokument, kan man kontakta försäkringsbolag som man tror kan ha utfärdat en försäkring för den avlidne. Det är också en god idé att kontakta den avlidnes arbetsgivare och fackförbund för att se om det finns någon grupplivförsäkring som kan betala ut pengar. 

Det är också viktigt att prata med andra familjemedlemmar eller vänner som kan ha kännedom om försäkringar som den avlidne hade. De kan ha viktig information som kan hjälpa till att hitta försäkringar efter dödsfall.

Trygga familjens framtid med JustInCase

Se till att familjen klarar sig även om du eller din partner är borta genom att teckna en livförsäkring. JustInCase är specialister på livförsäkringar och erbjuder prisvärda försäkringar som betalar ut engångsbelopp som är anpassade efter 2020-talets höga levnadskostnader. Teckna försäkringen redan idag och glöm inte bort att se till att din partner också skaffar en. 

I den här artikeln har vi tagit upp:

  • Vilka försäkringar är viktiga efter dödsfall?
  • Vilka försäkringar betalas ut automatiskt?
  • Hur hittar man försäkringar efter dödsfall?
Till toppen