Skulle du ha råd att bo kvar om din partner plötsligt avled? Inte? Du är inte ensam.
Faktum är att nästan hälften av alla sammanboende med barn inte skulle ha råd att bo kvar, enligt en ny undersökning.

Den senaste tidens kostnadsökningar har gjort en redan sårbar situation värre än någonsin, säger Björn Häggelin, vd för JustInCase, Sveriges specialister på livförsäkringar.

En ny undersökning från Infostat, gjord på uppdrag av JustInCase, visar att nästan hälften av de sammanboende med barn inte skulle ha råd att bo kvar, om det värsta inträffar och partnern går bort. Det är en markant försämring jämfört med undersökningen JustInCase genomförde innan inflationen och räntehöjningarna tog fart. Då svarade knappt en tredjedel att de inte skulle ha råd att bo kvar.

-Vi har ett samhällsproblem i Sverige. Svenskar är näst mest belånade i Europa och den senaste tidens kostnadsökningar har slagit hårt. Men många tror att de har fullgott skydd från staten eller något fackmedlemskap. Men staten går inte in och betalar av ditt bolån. Och nu ser vi tydligt att otryggheten ökar, säger Björn Häggelin.

JustInCase genomför regelbundet undersökningar för att kunna mäta svenskarnas behov av livförsäkring. Undersökningarna genomförs i samarbete med Infostat och den senaste visar alltså en klar ökning av antalet som skulle tvingas lämna hus och hem om partnern plötsligt skulle gå bort.

-Vi försäkrar bilen och båten men inte oss själva. Jag menar att alla som har någon som är beroende av ens inkomst behöver se över sitt livskydd, säger han.

Undersökningen visar också att det inte bara är personer med stora lån som skulle drabbas. Det är nästan dubbelt så många i hyresrätter som i bostadsrätter som svarar att de inte skulle ha råd att bo kvar, 36 procent jämfört med 23 procent. Ju yngre man är, desto fler svarar att de inte skulle haft råd att bo kvar.

– Försäkra bort problemet – skaffa livförsäkring. För dig som är ung är det dessutom extremt prisvärt. Även om du redan har en mindre grupplivsförsäkring via exempelvis jobbet kan du teckna en rejäl individuell livförsäkring. Du kan ha flera livförsäkringar – det finns ingen begränsning, säger Björn Häggelin.

Fakta
Undersökningen genomfördes av Infostat på uppdrag av JustInCase i december 2023. Totalt 700 slumpmässigt utvalda sammanboende personer intervjuades. 40 procent av alla sammanboende under 29 år har inte råd att bo kvar om partnern avlider och 39 procent av alla mellan 30 och 49 år skulle också behöva flytta. I JustInCase första undersökning 2022 svarade bara 19 procent av de samboende med hemmavarande barn att de inte skulle ha råd att bo kvar. Nu har den siffran ökat till 37 procent, alltså nästan en dubblering.

Till toppen