Att förlora en nära anhörig är en av livets tuffaste prövningar. Det är en period då du behöver vara stark, vänja dig vid en ny vardag och handskas med både praktiska och juridiska uppgifter samtidigt som det är känslomässigt jobbigt. Parallellt måste en bouppteckning skrivas, arvet hanteras och en begravning planeras. Men visste du att en livförsäkring inte är del av bouppteckningen? Den betalas ut direkt vid dödsfallet!

Livförsäkringen är inte del av bouppteckningen

När en person går bort och de anhöriga plötsligt måste hantera bouppteckning, bodelning och gå igenom en arvsprocess kan en livförsäkring vara väldigt viktig. En bouppteckning måste påbörjas inom tre månader, men med en privat livförsäkring får förmånstagaren sin utbetalning på bara några veckor.

Och det kan behövas. Plötsligt står familjen kanske med endast en inkomst.

Livförsäkringspengarna kan exempelvis användas för:
* Professionell bouppteckning
* Bodelningsförrättare vid behov
* En fin begravning
* Allt som behövs för att underlätta sorgeperioden

Livförsäkringen betalas ut på bara några veckor

Att faktiskt få en livförsäkringsutbetalning på bara några veckor kan verkligen göra skillnad för den överlevande partnern och resten av familjen. Att gå igenom en sorgeprocess kan påverka människor på olika sätt. En del blir som lamslagna och kan knappt ta sig upp ur sängen. Andra måste byta jobb för att ställa om till en ny vardag med hela ansvaret för eventuella barn och så vidare. Finns barn i familjen kommer även de att påverkas på olika sätt. Det är kort sagt en omställning i grunden, för hela familjen. Att då ha en oro mindre – ekonomin – är väldigt skönt. Det är illa nog med sorgen och förlusten och allt övrigt praktiskt som måste hanteras och tas om hand. Pengar löser naturligtvis inte alla problem, men de kan definitivt underlätta många praktiska bekymmer. Med en rejäl livförsäkring har förmånstagaren råd att bo kvar i hemmet, råd att låta barnen fortsätta med sina fritidsaktiviteter och faktiskt även råd att sluta arbeta under en period om det är vad situationen kräver. Sorg ser olika ut för olika människor och en rejäl livförsäkring hjälper förmånstagaren att hantera situationen. För att prata klarspråk: att inte orka upp ur sängen under en period är inte lika allvarligt om du har tre miljoner på ditt konto som om du inte kunnat betala hyran på tre månader och Kronofogden snart knackar på.

Vad är en bouppteckning och hur lång tid tar den?

En bouppteckning är en rättshandling som sammanställer den avlidnes tillgångar och skulder och fastställer dödsbo, arvtagare och testamentstagare. Att skriva en bouppteckning kräver juridisk kunskap och kan vara mycket omfattande. Är du det minsta osäker eller vill ha råd kring din specifika situation behöver du alltid kontakta en jurist! Tänk också på att regler kan förändras över tid, den information vi presenterar här gäller vid tiden för publicering.
Hur lång bouppteckningsprocessen blir beror på flera olika faktorer. Hur ser tillgångarna och skulderna ut? Hur många arvtagare finns det, hur ser familjekonstellationen ut och finns ett testamente? Även hur snabbt handläggningen hos banker, försäkringbolag och andra instanser går, samt givetvis om det blir några förseningar hos Skatteverket, spelar in.

Vad kostar en bouppteckning?

Priset på en bouppteckning kan variera beroende på om du gör det själv, anlitar en jurist eller kontaktar en begravningsbyrå. Priset kan variera från 1 000 kronor och uppåt, beroende på hur komplicerad bouppteckningen blir.

Krävs en bodelningsförrättare?

Kommer bröstarvingarna och den överlevande partnern inte överens kring arvskiftet kan de kontakta tingsrätten och be om att få en bodelningsförrättare. Detta kan kosta från 10 000 och uppåt, beroende på hur lång tid ärendet tar. Räkna med en timtaxa på runt 2000 kr.

Till toppen