Livförsäkring ー en viktig del av vägen mot ett mer hållbart samhälle

Ordet “hållbarhet” får nog de flesta att tänka på miljö- och klimatfrågor, men det kan lika gärna handla om att klara familjens ekonomi om exempelvis din partner skulle dö i förtid. Därför tycker vi på JustInCase att det minst lika viktigt att teckna en livförsäkring som att återvinna plastflaskor eller byta till en elbil. För bristen på ekonomiskt skydd för landets familjer är ett stort samhällsproblem som gör oss alla mindre motståndskraftiga.

JustInCase hållbarhetsresa

Sverige ses ofta som ett föregångsland när det gäller klimat- och miljöfrågor, men när det handlar om hållbarhet i form av att familjer ska klara ekonomin om en förälder går bort så ligger vi långt efter. I många andra länder är en privat livförsäkring en självklarhet, medan det i Sverige endast är cirka hälften av alla familjer som har en sådan livförsäkring, enligt en undersökning från YouGov. Vem tar hand om alla familjer utan ett efterlevandeskydd, då? 

I de flesta fall räcker varken statens ekonomiska skyddsnät eller tjänstegrupplivförsäkringar för att täcka inkomstbortfallet. Ett eventuellt bolåneskydd skriver endast av tre miljoner på bostadslånet, men ger inget utrymme för omställningskapital som gör det möjligt för familjen att slippa tänka på pengar under den första tiden efter dödsfallet. 

Björn Häggelin som har många års erfarenhet inom försäkring- och finansbranschen upptäckte att en stor del av svenskarna var underförsäkrade och insåg att det var ett verkligt samhällsproblem att medborgarna på bred front saknade ett ordentligt efterlevandeskydd. Därför grundades JustInCase.

Vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle

Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda en prisvärd livförsäkring som är anpassad efter dagens höga levnadskostnader och arbetar samtidigt för att höja kunskapsnivån om livförsäkringar bland det svenska folket. JustInCase värnar om hushållens förmåga att klara sig på en inkomst om det skulle behövas ー därmed värnar vi även om stabiliteten och hållbarheten i samhället.

Därför är livförsäkring en fråga om hållbarhet

Att en förälder dör i förtid är osannolikt, men inte otänkbart. Hur väl kommer den resterande familjen att klara sig på endast hälften av inkomsterna? Inte särskilt bra, visar statistik från Infostat. Siffrorna visar att ca 30 procent av svenska familjer tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar om en förälder går bort.

Ladda fler frågor